Binlerce Yıllık Tarih, Ilısu Barajı Tehdidi Altında

Başur Höyük, Ilısu Barajı havzasında su altında kalacak, sayısı 500’ün üzerinde arkeolojik alandan biridir. Başur Höyük’le birlikte ancak 20 civarında arkeolojik alanın kazısı kısmen yapılabilecek.

Siirt’in kuzeybatısında Botan Vadisi’ndeki Aktaş Köyü yakınında yer alan Başur Höyük, 250 x 150 m boyutlarında ve 15 m yüksekliğinde olup, M.Ö. 7. binyıldan başlayarak iskân edilmiştir. Ege Üniversitesi’nden Haluk Sağlamtimur, burada bir kazı programı yürütmektedir.

Haluk Sağlamtimur’a göre; Siirt, Güneydoğu Torosların yamacında etrafında geniş vadiler ve yüksek dağların olduğu çok sayıda suyun geçtiği bir yer ve bu açıdan Siirt bir anlamda kavşak durumunda. Bu höyük Mezopotamya ile Doğu Anadolu arasındaki bir geçidi kontrol ediyor. Buradan 50 kilometre kuzeye doğru giderseniz Bitlis Vadisi’ndesiniz, aynı uzaklıkta güneye giderseniz Mezopotamya düzlüklerindesiniz. Başur Höyük’ün tarımla değil ticaretle büyümüş olabileceği düşünülüyor. Döneminin ticaret yollarını tespit etmek açısından oldukça önemli bir arkeolojik alan.

İnsanlık tarihinin kilometre taşlarından birini oluşturan Başur Höyük’de kazılar ancak barajın yapımına kadar devam edebilecek. Bu da muhtemelen höyüğün ancak %10’nun kazılabilmesi demek oluyor.

Advertisements

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: